bildet viser Kakerlakk

Kakerlakker kan være skadelige. Dersom man ikke bekjemper kakerlakkene kan de formere seg svært raskt.

La våre skadedyrbekjempere hjelpe deg med å fjerne problemet og sikre din eiendom.

Vi tilbyr løsninger for både privatpersoner og bedrifter. 

I Norge finnes det tre forskjellige arter av kakerlakker: den tyske kakerlakken, den amerikanske kakerlakken og den orientalske kakerlakken. Det er den tyske kakerlakken som er mest vanlig, og som ofte opptrer som et skadedyr.

Den tyske kakerlakken er en liten, lys brun kakerlakkart som er omtrent 10-15 millimeter lang. Den trives best i varme og fuktige omgivelser, og kan finnes i bygninger som boliger, hoteller, restauranter og sykehus. Den tyske kakerlakken kan være en trussel mot helse og hygiene, og kan spre sykdommer og forurense mat og matlager.

For å forebygge kakerlakkproblemer i Norge, er det viktig å opprettholde god hygiene og sørge for at det ikke er mat eller vann tilgjengelig for kakerlakker. Dette inkluderer å tette eventuelle sprekker og åpninger i bygninger, samt å fjerne matrester og annet organisk avfall.

Selv om kakerlakkproblemer ikke er like vanlige i Norge som i andre deler av verden, kan de fortsatt være en utfordring for mange boligeiere og næringsdrivende. Det er viktig å ta kakerlakkproblemer på alvor og å iverksette tiltak for å bekjempe dem så tidlig som mulig, for å unngå større problemer i fremtiden.

Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr!

Torgeir Valen
Skadedyrbekjemper Torgeir Valen kommer gjerne og hjelper deg med å bekjempe skadedyr.