bildet viser Maur

Maur kan være både skadelig og ubehagelig å få på eiendom. Spesielt på våren har maur en tendens til å komme inn i hus på jakt etter mat.

La våre skadedyrbekjempere hjelpe deg med å fjerne problemet og sikre din eiendom.

Vi tilbyr løsninger for både privatpersoner og bedrifter. 

Maur er et vanlig skadedyr i Norge, og kan forårsake skade på både hageanlegg og bygninger. Det finnes mange forskjellige typer maur i Norge, og de mest vanlige artene som regnes som skadedyr er stokkmaur, sukkermaur og svart jordmaur.

Stokkmaur er den største av de norske maurene og kan gjøre stor skade på treverk i bygninger. De kan gnage seg inn i treverk og skape store tunnelsystemer som svekker konstruksjonen over tid. Stokkmaur kan være vanskelig å bekjempe, og det er ofte nødvendig med profesjonell hjelp for å eliminere dem helt.

Sukkermaur og svart jordmaur er mindre, men kan likevel utgjøre en trussel mot hageanlegg og bygninger. De kan lage store tuemasser i jorden, som kan ødelegge plener og blomsterbed. I bygninger kan de bygge reir i vegger, og kan også tiltrekke seg andre skadedyr som edderkopper og veggedyr.

For å bekjempe maur i Norge er det viktig å gjøre tiltak tidlig. Dette kan inkludere å eliminere tilgangen til mat og vann for maurene, fjerne eventuelle reir og tuemasser, og tette sprekker og åpninger i bygninger. Det kan også være nødvendig med profesjonell hjelp for å bekjempe større maurproblemer.

Det er viktig å ta maurproblemer på alvor, da de kan forårsake betydelig skade på både hageanlegg og bygninger. Ved å iverksette tiltak for å bekjempe maurproblemer tidlig, kan man unngå større skade og opprettholde et sunt og trygt miljø.

Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr!

Torgeir Valen
Skadedyrbekjemper Torgeir Valen kommer gjerne og hjelper deg med å bekjempe skadedyr.