bildet viser Serviceavtale mus og rotter - Bergen Skadedyrkontroll

Første kunde på plass første uken

Allerede første uken har daglig leder, Stian J. Valestrand, etablert vår første serviceavtale. Kunden hadde mistanke om gnagere på eiendommen og etter befaring viste mistankene seg å stemme.

Handler om godt samarbeid

– Vi har da fått startet opp vår første kunde allerede, og er stolt av å være i gang med å hjelpe folk til en bedre hverdag uten plager av skadedyr forteller en fornøyd leder av Bergen Skadedyrkontroll, Stian J. Valestrand.

Som alltid ble det gjennomført en nøye inspeksjon, der det ble oppdaget flere steder der gnagere
beveget seg og kunne gjemme seg.

Etter befaring er samarbeidet med kunde nøkkelord for å redusere problematikken med gnagere:

– Vi kom med konkrete tiltak for å minske risiko for at gnagere kan etablere seg på eiendommen og ikke minst kunne komme seg inn i konstruksjon. Kunde har gjennomført en solid sikringsjobb av huset, og vi hjelper nå til med å få ned bestanden av gnagere som har etablert seg på eiendommen.

Dersom du ønsker hjelp av oss er det bare å ta kontakt! Vi tilbyr gratis befaring, og hjelper
deg med glede til en skadedyr fri hverdag!

GRATIS BEFARING

Ta kontakt på telefon 94 45 32 55 eller via nettsiden for en kostnadsfri og uforpliktende befaring.